Thursday, November 17, 2011

गोसावी समाचार मुख्य पानाकडे

गोसावी समाचार मुख्य पानाकडे जाण्यासाठी कृपया वरील लिंक वर क्लिक करा.

संस्कृत भाषेतील शिक्षणासाठी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान स्कोलारशीप

संस्कृत भाषेतील शिक्षणासाठी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान स्कोलारशीप

भारतीय रिझर्व बँकेची बुद्धिमान विद्यार्थ्यांसाठी पुरस्कार योजना

भारतीय रिझर्व बँकेची बुद्धिमान विद्यार्थ्यांसाठी पुरस्कार योजना

शास्त्रातील मुलभूत संशोधनासाठी होमी भाभा रिसर्च फेलोशिप

शास्त्रातील मुलभूत संशोधनासाठी होमी भाभा रिसर्च फेलोशिप

कृषीच्या पदव्युत्तर पदवी शिक्षणासाठी आयसीएआर ज्युनीअर रिसर्च फेलोशिप'

कृषीच्या पदव्युत्तर पदवी शिक्षणासाठी आयसीएआर ज्युनीअर रिसर्च फेलोशिप'

Friday, October 7, 2011

भौतिकशास्त्रातील पी एच डी साठी आयुकाची राष्ट्रीय संशोधन शिष्यवृत्ती

भौतिकशास्त्रातील पी एच डी साठी आयुकाची राष्ट्रीय संशोधन शिष्यवृत्ती

मुलींना माध्यमिक शिक्षणासाठी सी बी एस ई मेरीट स्कोलारशीप

मुलींना माध्यमिक शिक्षणासाठी सी बी एस ई मेरीट स्कोलारशीप